Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie
Jeunesse Global Corporate logo

Náš Tím

Jeden Tím. Jedna Rodina. Jedna Jeunesse

Jeunesse Global Our Team
Riadiaci Tím
Jeunesse Global Our Team

Randy Ray

Zakladateľ - Výkonný predseda spoločnosti

Randy Ray je držiteľom akademického titulu Bakalár prírodných vied v počítačovej technológii a Bakalár humanitárnych vied v psychológii. Má viac ako štyridsaťdvaročné skúsenosti v počítačovom priemysle, v ktorom vytvoril, predal a inštaloval počítačový hardware a software v hodnote vyššej ako $300,000,000.

Medzi poznamenania hodných vlastníkov týchto systémov patria Red Lobster Inns of America (sieť reštaurácií), NASA (Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku), DOT (simulačný systém pre Ministerstvo dopravy), Personal Blood Storage a ICCA (Americké výskumné centrum rakoviny).

Randy je na zozname „The International Who's Who“ a získal ocenenia Biznismen Floridy za rok 2003 a 2004.

V odvetví MLM pracuje viac ako šestnásť rokov. Ako spoluvlastník systému MarketQ, Inc., spolu s Wendy Lewis, poskytol služby a podporu pre MLM odvetvie spolu s Back Office softvérom, systémom na spracovanie provízií a plnofunkčným zákazníckym servisom.

Randy a Wendy neustále pracujú na vytváraní jedinečných biznis príležitostí pre tisícky distribútorov, dostupných pre ľudí po celom svete. Randy priamo spolupracoval s veľkými spoločnosťami, korporáciami a odborníkmi pri zavádzaní najnovších inovatívnych technológií pre zvýšenie efektivity a zlepšenie produktivity. Priamym výsledkom ich spoločnej snahy bol rapídny rast globálneho rozsahu. Spolupracujúc v obojstranne prospešnom partnerstve, Randy a Wendy sa naďalej snažia zabezpečiť nové a dlhodobo udržateľné biznis príležitosti pre ľudí na celom svete.

Jeunesse Global Wendy Lewis COO One of Direct Selling's Most Influential Women

WENDY LEWIS

Zakladateľka - Hlavná Prevádzková Riaditeľka

JEDNA Z NAJVPLYVNEJŠÍCH ŽIEN V PRIAMOM PREDAJI

Wendy Lewis promovala na University of Pensylvania, kde ukončila bakalárske štúdiá v sociológii a matematike a neskôr získala magisterský titul z edukačnej psychológie z Temple University. V roku 1985 Randy a Wendy založili firmu AMSC (Automated Medical Systems Consultants). Wendy bola Prezidentkou spoločnosti a Riaditeľkou Zákazníckych operácií a bola zodpovedná za všetky školenia a podporné aktivity. Firma AMSC bola dobre známa v medicínskej komunite pre poskytovanie najlepšej zákazníckej podpory v sieti 450 dílerov manažmentu medicíny. Ich spoločnosť bola najlepšou firmou pre poskytovanie medicínskych spravovacích metód z hľadiska predaja aj služieb po dobu ôsmych rokov, kým spoločnosť nepredali v roku 1994.

Čítaj Viac

Wendy a Randy začali svoje multi-level marketingové dobrodružstvá pred osemnástimi rokmi, ako distribútori a potom založili vlastné MLM spoločnosti a podporné spoločnosti. Pod dohľadom ich vizionárskeho líderstva tieto spoločnosti prekvitali. S kanceláriami a distribučnými centrami pôsobiacimi po celom svete a so sieťou viac ako 500,000 distribútorov z 215 krajín a oblastí, vyplatili viac ako  $122.5 miliónov dolárov v províziách. Multijazyčná zákaznícka podpora, vnútropodnikové distribučné centrum, vlastní profesionálni softvéroví programátori a vlastný internetový Back Office systém sú len niektoré z mnohých príkladov toho, čo už dosiahli.

Už niekoľko rokov Wendy a Randy aktívne prispievajú finančnou výpomocou, zbierkami, účasťou na dobrovoľných prácach a spúšťaním globálnych ekologických kampaní pre úžitok niekoľkých charitatívnych organizácií.  Jeunesse nedávno spustila svoju vlastnú neziskovú charitatívnu organizáciu Jeunesse® Kids, ktorá sa zameriava na podporu miestnych aj zahraničných detí v núdzi.

Jeunesse Global Our Team

Rob Dawson

Právny poradca spoločnosti

Robert Dawson získal bakalársky titul v účtovníctve. Okrem toho mu bol udelený aj právnicky doktorát univerzitou Nebraska College of Law. Jeho študijné výsledky spolu s osobnými skúsenosťami z priemyslu MLM sú ideálne pre podporu Jeunesse, aby sa stala hybnou silou sieťového marketingu, ako to bolo pre ňu predurčené.

Predtým, ako sa Robert pridal k tímu Jeunesse, bol veľmi úspešný vo sfére súkromnej praxe. Spoločne so svojou manželkou Kimberli sa venujú výchove svojich dvoch dcér Lauryn a Kate.

Jeunesse Global Scott A. Lewis Executive – Chief Visionary Officer

SCOTT A. LEWIS

Vrcholný vizionárny predstaviteľ

Scott A. Lewis ukončil bakalárske štúdium v psychológii na Rollins College a je držiteľom titulu Magister spoločenských vied v ľudských zdrojoch. Scott sa zoznámil so sieťovým marketingom už vo veľmi mladom veku, ako desať ročný bol na svojej prvej akcii. Získal vynikajúce pracovné skúsenosti pri pôsobení v multi-level marketingovej spoločnosti s podpornými službami, ktorú vlastnili Randy a Wendy. Táto raná príležitosť vzdelať sa, mu poskytla schopnosť rozlíšiť existujúce a prichádzajúce trhové trendy, ako aj silné a slabé stránky operácií v rôznych spoločnostiach tohto odvetvia.

Čítaj Viac

Scott má preukázateľné záznamy o úspechu. Pred pôsobením na súčasnej pozícii ako Vrcholný Vizionárny Riaditeľ kde riadi a dohliada na globálne operácie, Scott pracoval ako Riaditeľ Globálnych Operácií, ktoré neskôr aplikoval do globálne infraštruktúry Jeunesse®. Scott verí že základom je udržiavanie vzťahov a etiky. Dôsledne stanovuje nové štandardy, zatiaľ čo udržuje vľúdny a profesionálny vzťah so všetkými Distribútormi. Zameriava sa na udržovanie efektivity pri všetkých medzinárodných operačných procesoch a je vynikajúcim facilitátorom pri komunikáciách. Je presvedčený, že to čo robí Jeunesse jedinečnou a odlišnou je hlboko zakorenená starosť o blaho svojich distribútorov.

Scott a jeho manželka, Isabel, veľa cestujú a úzko spolupracujú s Jeunesse lídrami z celého sveta; obaja sú veľmi nadšení keď vidia, že sa darí distribútorom. Jeunesse je viac než len obchod, je to rodina. Scottová vízia je nielen udržať tento štandard, ale povýšiť ho tak, že má každý aspekt identity a kultúry Jeunesse.

Jeunesse Global Our Team

RYAN OGDEN

Riaditeľ Oddelenia Financií

Ryan Ogden promoval na Utah State University, kde získal bakalársky titul vo financiách a akademickú hodnosť Magister v účtovníctve. Po vyštudovaní Ryan pracoval niekoľko rokov v jednej z „Veľkej štvorky“ medzinárodných účtovníckych firiem a prijal pozíciu v Japonsku, ako Riaditeľ medzinárodných financií v multi-level marketingovej spoločnosti. Neskôr, keď sa vrátil späť do Spojených štátov, pokračoval pôsobením v rovnakom priemysle.

Ryan prináša do Jeunesse® bohaté skúsenosti, miluje osobnú interakciu, ktorá je súčasťou prostredia sieťového marketingu. Ryan a jeho manželka Rochele sa tešia zo spoločnej výchovy svojich štyroch synov. Keď si nájde voľný čas, Ryan sa rád venuje svojim športovým záľubám ako je basketbal, tenis či vodné lyžovanie.

Jeunesse Global Our Team

MARK PATTERSON

Marketingový riaditeľ

Mark Patterson dostal označenie guru pre jeho celosvetové marketingové kampane, za ktoré získal ocenenia.  S diplomom Bachelor’s of Fine Arts z University of Utah a s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v odvetví priameho predaja, Mark pôsobil na vedúcich postaveniach v mnohých známych medzinárodných spoločnostiach. Typické školenie v oblasti Manažmentu značky prostredníctvom tradičnej výučby a nadobudnuté praktické skúsenosti, prispeli k rozšíreniu Markovej kvalifikácie, ktorá zahŕňa širokú paletu všetkých aspektov marketingových stratégií a tvorby obchodných značiek, vrátane tvorby kreatívnych kampaní, reklám, práce s verejnosťou, sociálne médiá, optimalizácia vyhľadávacích prostriedkov, výskum a vývoj nových produktov pre globálne obchodné značky. So svojim talentom nevyvinie len obchodnú značku, ale vytvorí a stanoví aj kultúru spoločnosti.

Čítaj Viac

Markova progresívna kariérna dráha je plná mnohých úspešných činností, ako je spustenie a premiestnenie niekoľkých multimilión dolárových produktov, portrétne fotografovania po celom svete, medzinárodné prednášky a nespočetné množstvo vyznamenaní. Keďže Mark vlastní rozsiahlu škálu skúseností, ktoré prispeli k vedeniu a inšpirovaniu tímov, ktoré získali ocenenia, jeho vízia ho priviedla k spektru viac ako 150 ocenení, ktoré získal napríklad za dizajn, kampane zamerané na sociálne médiá, nové produkty a komunikačné programy. Vďaka podnikateľskému duchu a dynamickému vedeniu, Mark je odhodlaný dosiahnuť biznis ciele, umožniť efektivitu v organizovaní, presadiť kultúru spoločnosti a vytvoriť vysokovýkonné tímy. Zhostil sa výzvy vytvoriť systém, ktorý zladí individuálne obchodné značky a pritom udrží neporušenosť hlavnej obchodnej značky.

Mimo Jeunesse je Mark oddaným otcom troch detí, hudobným nadšencom, gurmánom a svetovým cestovateľom.

Jeunesse Global Our Team

DENNIS WINDSOR

Výkonný viceprezident pre rozvoj

Dennis je špičkový riadiaci pracovník s viac než 36-ročnou praxou a pôsobivým súhrnom pracovných skúseností v odvetví. V roku 2011 bol spoluzakladateľom úspešnej spoločnosti zameranej na priamy predaj. Je to energický a inšpiratívny vodca, ktorý vyniká v oblasti rýchleho rozvíjania rastu v predajných organizáciách. Okrem povesti špičkového riadiaceho pracovníka v odvetví je známy aj ako autor diela mimoriadneho úspechu, dôveryhodný konzultant a mimoriadne žiadaný rečník a školiteľ.

Dennis je vynikajúci prírastok do spoločnosti Jeunesse a jej výkonného tímu. Prináša veľkú škálu schopností, bohaté skúsenosti a integritu, ktorá je v perfektnom súlade s našimi cieľmi hodnotami. Ako výkonný viceprezident pre rozvoj bude mať za úlohu pomáhať spoločnosti Jeunesse naďalej sa rozširovať na domácom aj zahraničnom trhu, pričom sa bude zameriavať na školenie a rozvíjanie vodcov.

Trhový Riaditelia
Jeunesse Global Kyle Copeland President of Europe

KYLE COPELAND

Prezident pre Európu

Kyle je držiteľom bakalárskeho diplomu v účtovníctve z Brigham Young University a vlastní univerzitný titul manažéra z University of South Florida. Po ukončení štúdií získal certifikát autorizovaného účtovníka a pracoval niekoľko rokov pre medzinárodnú účtovnícku spoločnosť patriacu do „Veľkej Štvorky“. Po tom, čo sa stal finančným riaditeľom známej multilevel marketingovej spoločnosti, Kyle sa zapojil do odvetvia priameho predaja a od tej doby pôsobí v tomto odvetví.

Čítaj Viac

Kyle počas tohto obdobia spolupracoval s niektorými najvýznamnejšími a najúspešnejšími spoločnosťami v odvetví multilevel marketingu. Pomohol niektorým z týchto spoločností expandovať do rôznych častí sveta, dopomohol vývoju jednej firmy do viac ako 60 krajinách po celom svete. Ako prezident pre Európu, Kyle prináša overené stratégie, riadi prevádzku a podporuje iniciatívu Distribútorov v budovaní obchodu. Aj keď má Kyle analytický aspekt svojich povinností, jeho vášňou je každodenná interakcia s lídrami Jeunesse kde podporuje ich rast.

Jeunesse Global Our Team

ROBIN LEE

Prezident pre Čínu

Robin má viac ako 15 ročné skúsenosti v odvetví sieťového marketingu. Jeho úspešná kariéra bola založená na základe jasných a dôsledných stratégii a na jeho schopnosti vybudovať organizáciu s robustným predajom. Pomocou vynikajúcich organizačných a rozhodovacích schopností, Robin vyvinul a implementoval inovatívne riešenia pre zhostenie sa širokej palety manažmentských výziev.

Čítaj Viac

S 10 ročným bankovníckym pozadím, Robin pracoval ako manažér oddelenia v dvoch renomovaných medzinárodných bankách. Bolo mu udelených niekoľko významných vyznamenaní v administrácii, predaji a marketingu, a získal titul „Profesionálny Top Manažér podniku v Taiwane“.

Ako Prezident pre Čínu, Robin bude dohliadať na operácie, Distribútorské vzťahy, zákaznícky servis, marketing a školenia. Okrem toho plánuje vytvoriť kultúru zameranú na procesy a dosahovanie výsledkov, ktorá je koncentrovaná na tímovú spoluprácu a uznanie. Robin je odhodlaný poskytovať entuziastickú podporu pre trh a Distribútorov, a teší sa na strategický rozvoj Číny.


Lekárski Odborníci
Jeunesse Global Our Team

MUDr. NATHAN NEWMAN


MUDr. Nathan Newman pochádza z rodiny medzinárodne uznávaných lekárov a v jeho rukách je dôležité dedičstvo. Je svetovo uznávaným kozmetickým chirurgom s plne akreditovanou a rešpektovanou praxou v kozmetickej chirurgii v Beverly Hills, Kalifornia.

Jeho túžba, skúsenosti a vzdelanie sú tým, čo ho kvalifikuje pre pozíciu lekárskeho hovorcu a poradcu pre Jeunesse.

Doktor Newman je odhodlaný poskytnúť tú najlepšiu dostupnú starostlivosť, ako aj vzdelávať svojich pacientov o najnovších vývojoch v obore kozmetickej chirurgie. S rovnakým zameraním asistuje aj našim nezávislým distribútorom, aby boli úspešní pri budovaní svojho biznisu. Realizuje to poskytnutím najkvalitnejšej edukácie a najaktuálnejších informácií našim nezávislým distribútorom. Tieto zásadné, cenné služby pomohli Jeunesse® pri získaní globálneho uznania, ako najrýchlejšie rastúca spoločnosť, ktorá poskytuje život meniacu príležitosť pre dnešný trh.

Čítaj Viac

Doktor Newman sa neustále snaží vyvíjať nové a nadpriemerné metódy pre dosiahnutie prirodzených, nebadateľných kozmetických výsledkov s najmenším rizikom a najväčším úžitkom pre každého jednotlivca. Je originálny mysliteľ a inovátor a je zvestovateľom budúcnosti pre kozmetickú chirurgiu. Využívajúc prirodzené, regeneračné schopnosti našich vlastných kmeňových buniek obsiahnutých v ľudskom tuku, doktor Newman našiel spôsob, ako bezpečne a prirodzene posilniť, spevniť a redefinovať kontúry vašej celej tváre a tela.

Doktor Newman študoval a praxoval na niekoľkých prestížnych lekárskych inštitúciách v Spojených Štátoch. Po ukončení štúdií na Albert Einstein College of Medicine v New York City, ukončil svoju nemocničnú prax v internej medicíne na UCLA-VA Medical Center v Los Angeles. So svojou praxou v dermatologickej rezidentúre pokračoval na Cook County Hospital v Chicago a ukončil aj postgraduálne štúdiá prostredníctvom inštitúcie American Academy of Cosmetic Surgery v Riverside, Kalifornia. Je akreditovaným dermatológom špecializujúcim sa na kozmetickú chirurgiu.

Súčasťou jeho filozofie je vzdelávanie svojich pacientov. Doktor Newman každý mesiac píše články do magazínu LA Health News.  Jeho práce sú publikované v mnohých prestížnych lekárskych žurnáloch. Je odborným hosťom na nespočetných lekárskych konferenciách. Je pravidelným účastníkom televíznych a rádiových relácií týkajúcich sa najnovších pokrokov v kozmetickej chirurgii. Bol ocenený spoločnosťou Cambridge Who’s Who pre jeho líderstvo, odhodlanie a podnikavosť ako kozmetický chirurg.

Jeunesse Global Vincent C. Giampapa, M.D

MUDr. VINCENT GIAMPAPA


Vincent C. Giampapa, MUDr, člen F.A.C.S. (Americké združenie chirurgov) je atestovaný plastický rekonštruktívny chirurg, ako aj odborný klinický asistent plastickej a rekonštrukčnej chirurgie na Rutgers University of Medicine and Dentistry v New Brunswick, New Jersey.

Okrem toho je riaditeľom Plastic Surgery Center Internationalé a The Giampapa Institute for Anti-Aging Medical Therapy v Montclair, New Jersey. Predtým, ako sa stal lekárskym hovorcom a poradcom pre  Jeunesse®, pracoval aj ako poradca pre NASA.

MUDr. Giampapa získal svoj doktorát na Mr. Sinai Medical Schoov v New York. Neskôr ukončil lekársky výcvik v plastickej chirurgii a jednoročné postgraduálne štúdium v mikrochirurgii a chirurgii rúk na New York University Medical Center.  Je členom Amerického združenia chirurgov a bývalým členom výskumníkov pre ďalšie prestížne inštitúcie, vrátane Columbia Presbyterian Medical Center v  New York City. 

Čítaj Viac

MUDr. Giampapa je priekopníkom vo svojom odbore. Je prvým z piatich atestovaných anti-aging lekárov sveta a je medzinárodne uznávaný, ako novátor v novej kozmetike a chirurgickej technike a nástrojoch.  Je zakladajúcim členom American Academy of Anti-Aging Medicine a pôsobil ako prvý prezident inštitúcie American Board of Anti-Aging Medicine. Doktorovi Giampapa bolo udelených mnoho patentov z United States Government pre vypracovanie jedinečnej dopravnej techniky na báze bunkovej kultúry, ako aj nové dopravné systémy liečiv a dizajn chirurgických nástrojov. 

Výskumy doktora Giampapa sú publikované v mnohých akademických žurnáloch, vrátane Annals of Plastic Surgery, Journal of Plastic Reconstructive Surgery, Journal of Reconstructive Microsurgery, a Journal of Anti-Aging Medicine. Je autorom prvej a jedinej lekárskej učebnice zameranej na anti-aging medicínu a kontrolu starnutia pre estetických chirurgov. Napísal päť kníh, vrátane  Breaking the Aging Code and The Anti-Aging Solution: 5 Simple Steps to Looking a Feeling Young. Doktor Giampapa účinkoval v nespočetných národných magazínoch a rádiových a televíznych programoch, ako sú CNN, WABC-TV, Fox News Channel, Geraldo, Joan Rivers, Phil Donahue a Anderson Cooper.

Jeunesse Global Our Team

MUDr. William Amzallag


MUDr. William Amzallag získal diplom z Anestéziológie a Intenzívnej starostlivosti spolu s diplomom z Čínskej medicíny na univerzite Montpellier vo Francúzsku.

Má za sebou dekády skúseností v medicínskom priemysle okrem ďalších 14 rokov v priemysle sieťového marketingu. V minulosti riadil úspešnú súkromnú ordináciu v južnom Francúzsku. Okrem toho, MUDr. Amzallag má skúsenosti s náborom, predajom, marketingom, výrobou, dizajnom formulácií, právnymi a produktovými notifikáciami a so zákazníckym servisom.

Dr. Amzallag prináša mnoho talentov do tímu Jeunesse. Slúži ako lekársky hovorca a poradca pre trhy Európskej Únie. Má rozsiahle vedecké a obchodné zázemie vo všetkých oblastiach výživy a starostlivosti o pleť, vrátane výskumov a vývoja produktov. Plynule ovláda francúzštinu, angličtinu a španielčinu.

Čítaj Viac

MUDr. Amzallag je nadšencom inovatívnych konceptov súvisiacich s holistickou a západnou medicínou, doplnkami výživy, kontrolou hmotnosti a kozmetikou. Pôsobil ako Viceprezident a Generálny manažér pre Európu pre niekoľko dobre známych spoločností sieťového marketingu. 

Jeunesse Global Donna Antarr, M.D.

MUDr. Donna Antarr


MUDr. Antarr mala vždy zanietený záujem nielen pre vedu ale aj pre pomoc ľuďom, aby boli zdraví a prirodzene statní. Po ukončení štúdií na umeleckej škole New York City High school of Performing Arts so zameraním na balet, pokračovala ako profesionálna baletná tanečníčka počas svojich štúdií na univerzite a lekárskej fakulte.

Doktorka Antarr ukončila svoje štúdiá na jednotku na Hunter College v meste New York s Bakalárskym titulom. Ukončila všetky potrebné štúdiá pre potravinovú vedu a registrovaný dietetický program, ale napriek tomu podala prihlášku na lekársku fakultu. Zamietla prijatie na Harvard a Johns Hopkins, top dve lekárske fakulty v krajine, len aby mohla ísť na University of California, San Diego School of Medicine (UCSD School of Medicine). UCSD School of Medicine je taktiež jednou z top lekárskych fakúlt krajiny. Doktorka Antarr má úžitok aj z fyzicky aktívneho kultúrneho a zdravého životného štýlu.

Čítaj Viac

Po ukončení štúdií a postgraduálnych štúdií začala praxovať v San Diego. V tých časoch to bola síce extrémna myšlienka, no svoju prax sústredila na preventívnejší prístup k zdraviu: Preventívna a Omladzujúca medicína. To zahŕňalo vzdelanie jej pacientov ohľadom správnej stravy, fyzickej aktivity a správneho užívania výživových doplnkov. Počas praxe získala magisterský diplom v cvičebnej fyziológii a stala sa certifikovanou Cvičebnou špecialistkou z American College of Sports Medicine a po pozvaní sa pridala k Honor Society of Phi Kappa Phi. Neskôr ukončila trojročné štúdiá v psychiatrii na UCSD, ktoré dopĺňajú jej portfólio zamerané na dbanie o telo a myseľ.

Doktorka Antarr pôsobila aj ako jediná lekárka ženského pohlavia v lekárskej dozornej rade v jednej bilión dolárovej zdravotnej a wellness spoločnosti. Použitím konceptu „hmotnosť, pri ktorej sa cítim dobre“, ktorý tvorí súčasť jej praktík, doktorka Antarr uskutočnila predklinické skúšky pre ich produkt pre prirodzené chudnutie. Ako viceprezidentka pre Produktové školenie a Rozvoj pre jednu spoločnosť vyrábajúcu výživové doplnky, doktorka Antarr zverejnila svoje pôvodné štúdie o výžive kmeňových buniek.

Doktorka Antarr je veľmi vyhľadávaná aj pre jej zručnosti vo verejnom prejave. Uchvátila pozornosť niekoľkotisícového publika a zúčastnila sa už nespočetných celosvetových seminárov a konferencií ako odborný hosť. Jej lekárska kvalifikácia zahŕňa široký okruh predmetov súvisiacich s prirodzeným dosiahnutím pocitu zdravia a omladenia mysle aj tela.

Luis Martinez, M.D.


Dr. Luis Martinez je špecialista zameraný na preventívnu, regeneratívnu a anti-aging medicínu. Je uznávaný pre jeho odbornosť v regeneratívnych, hormonálnych a nutričných technikách, ktoré môžu opraviť a obnoviť bunkové funkcie, ako aj zvýšiť priemernú dĺžku ľudského života.

Ako vedecký poradca Jeunesse, Dr. Martinez sa vo veľkej miere zameriava na región Latinskej Ameriky, kde poskytuje svoje špecializované poznatky pre asistenciu pri rozvoji a raste spoločnosti a jej špičkových produktov.

Čítaj Viac

S jeho súkromnou ordináciou v Puerto Rico a v kontinentálnych Spojených štátoch, je pridruženým lekárom Ponce School of Medicine v Puerto Rico, a pôsobí ako biomedicínsky poradca, medzinárodný vysokoškolský učiteľ a klinický výskumník.

Chris Drapeau, MSc.


Christian Drapeau je špecialista na kmeňové bunky, ktorý získal globálne uznanie za jeho prácu zameranú na regeneratívnu medicínu a wellness. S vyznamenaním ukončil štúdiá na McGill University, kde dosiahol titul bakalára prírodných vied v neurofyziológii a titul Magister prírodných vied v neurofyziológii.

Jeho výskum zahŕňa jedinečnú štúdiu vplyvu botaník na mozog, čo viedlo k jeho špecializovanej kvalifikácii zameranej na výskum kmeňových buniek rastlinného pôvodu. Je známy svojim objavom, výskumom a rozvojom rastlinných extraktov, ktoré podporujú prirodzený regeneratívny potenciál tela.

Čítaj Viac

Popri jeho úlohe ako vedecký poradca Jeunesse, cestuje po svete nielen pre objavy a výskum rastlín, ale tiež ako inovátor wellness produktov a medzinárodný rečník. Ako najpredávanejší autor, plynule hovorí po anglicky, francúzsky a španielsky. 


Je zrejmé, že naša kultúra je viditeľná na každej jednej akcii, motivačnom výlete a zážitku. Jeunesse pozitívne ovplyvňuje životy po celom svete.